1. Orzecznictwo sądów powszechnych

2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

3. Orzecznictwo sądów administracyjnych

4. Interpretacje podatkowe

5. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego