Wynagrodzenie

 

 

 

 

(wyciąg z rozporządzenia)

 

 

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

do 500 zł - 90 zł;
 
powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
 
powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
 
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
 
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
 
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
 
powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.