Mediacja - czy warto ?

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że wystąpienie na drogę sądową to ostateczność.

 

W trakcie postępowania sądowego:

 

W razie skierowania sprawy do mediacji sytuacja może wyglądać inaczej.

 

Mediator nie będzie skupiać się na racjach stron, ale na ich potrzebach.

Zadaniem mediatora nie jest podjęcie władczej decyzji i rozstrzygnięcie sporu, ale jego rozwiązanie.

 

Jakie mamy zatem korzyści ?

 

Podsumowując - warto skorzystać z tej drogi.

Jestem certyfikowanym mediatorem. Ukończyłem Szkołę Mediacji prowadzoną przez Polską Korporację Trenerów Mediacji, której program jest zgodny ze "standardami szkolenia mediatorów" oraz wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. Ukończyłem również szkolenie realizowane w ramach projektu "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów" zorganizowane przez PM Group Laax sp. z o. o. sp. k. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jestem wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Zapraszam.