Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych obsługując zarówno Zamawiających jak i Wykonawców.

Służymy pomocą Zamawiającym w:

Pomagamy Wykonawcom w:

Reprezentujemy także Wykonawców przed organami odwoławczymi, a to KIO i sądami

 

Oferujemy także usługi w zakresie:

            konsultacje i porady prawne

            opinie prawne

            audyt prawny

            mediacja

            szkolenia (Prawo zamówień publicznych, Prawo cywilne, Prawo spółek, Prawo pracy, Ochrona danych osobowych, Postępowanie administracyjne)

            pomoc w organizacji, rejestracji, sprzedaży i likwidacji podmiotów gospodarczych

            reprezentowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izba Odwoławczą, organami administracji publicznej

     - w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego, administracyjnego, podatkowego

 

konsultacje i porady prawne

opinie prawne

mediacja

reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracji publicznej

- w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego, administracyjnego i podatkowego

 

konsultacje i porady prawne

opinie prawne

reprezentowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą,

- w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego, administracyjnego podatkowego